Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку швидкісно-силових здібностей учнів молодшого шкільного віку

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Abstract

У статті розглядаються питання використання ігрових вправ, які раціонально збалансовані за спрямованістю, потужністю і обсягом з урахуванням індивідуальних особливостей організму дітей. Вивчається їх вплив на динаміку розвитку швидкісно-силових здібностей учнів молодшого шкільного віку на протязі 10, 20, 30, 40 уроків фізичної культури.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 224 с.

2. Бубка С.Н. Развитие двигательных способностей человека. — Донецк: Апекс, 2002. — 302 с.

3. Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів. — К.: Радянська школа, 1980. — 102 с.

4. Гогін О.В. Легка атлетика: Курс лекцій / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Харків: ОВС, 2001. — 112 с.

5. Гужаловский А.А. Физическое воспитание школьников в критические периоды развития // Теория и практика физической культуры. — 1977. — №7. — С. 37—39.

6. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. — М.: Физкультура и спорт, 1971. — 118 с.

7. Фомин Н.А. Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания. — М.: Физкультура и спорт, 1972. — 175 с.

8. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. — Харків: Консум, 1998. — 240 с.

9. Шиян Б.М. Теория и методика физического воспитания. — М.: Просвещение, 1988. — 224 с.

10. Яковлев В.Г. Воспитание физических качеств у детей школьного возраста // Теория и практика физической культуры. — 1965. — №9. — С. 9—15.
Cited
0 article
How to Cite
Марченко, С. (1). Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку швидкісно-силових здібностей учнів молодшого шкільного віку. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (1), 29-34. Retrieved from https://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/390

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>