Моделювання як методологія пізнання

  • А. О. Лопатьєв Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України

Abstract

Наведені дослідження, що надають можливість користуватися основними положеннями теорії моделювання для потреб спортивної науки

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій
В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 216 с.

2. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: Навч. посіб. для студ. екол. і біол. спец. вищ. навч. закл. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. — 203 с.

3. Лопатьев А.А., Дзюбачик Н.И., Виноградский Б.А., Карасьов В.О. Моделирование системы стрелок — оружие мишень с учётом действия ветровых нагрузок // Наука в олимпийском спорте. — 2005. — № 2. — С. 147—158.

4. Лопатьев А.А., Дзюбачик Н.И., Виноградский Б.А. О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта // Наука в олимпийском спорте. — 2004. — № 2. — С. 101—107.

5. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В. та ін. — К.: Либідь, 1994. — 576 с.
Cited
0 article
How to Cite
Лопатьєв, А. (1). Моделювання як методологія пізнання. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (8), 4-10. Retrieved from https://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/334
Section
Моделирование сложных систем в области механики человека, физического воспитания и спорта

Most read articles by the same author(s)