Дисципліна «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання». Критерії оцінювання. Повідомлення ІІ

  • О. В. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • О. М. Худолій Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0002-5605-9939

Abstract

У статті розглядаються критерії оцінювання знань студентів з дісципліни «Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи». Наводяться тести, тематика ІНДЗ і методика підготовки.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Беспалько В.П. Учебник. Теория создания и применения. — М.: НИИ школьных технологий. 2006. — 193 с.

2. Іващенко О.В. Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури / Іващенко О.В., Худолій О.М. // Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2010. — № 3. — С. 7—10.

3. Сергієнко Л.П. Методологія конструювання тестів знань для фахівців фізичного виховання та спорту / Сергієнко Л.П. // Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2009. — № 12. — С. 19—34.

4. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений физ. культуры / Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. — 2-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия». 2005. — 144 с.
Cited
0 article
How to Cite
Іващенко, О., & Худолій, О. (1). Дисципліна «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання». Критерії оцінювання. Повідомлення ІІ. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (12), 19-32. Retrieved from https://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/758

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>